Drilske fortællinger på Vinotek Classique i Silkeborg 28. februar

Karin Sloth (t.v.) og Lisbeth Kofoed (t.h) fra Ry Fortællekreds er arrangører af ”Drilske Fortællinger”  på Vinotek Classique i Silkeborg sammen med bestyrer Tilde Jorn-Christensen ( i midten).

Vinotek Classique i Silkeborg og Ry Fortællekreds indleder 28. februar et nyt samarbejde, hvor den gode historie står på programmet.

”Når vi optræder på Vinotek Classique i Silkeborg, er det både for at gøre opmærksom på et hyggeligt mødested, og fordi Ry Fortællekreds gerne vil formidle fortællinger i levende fællesskab med et større publikum. Vi håber, at mange vil få lyst til at lægge vejen om ad Hostrupsgade 35, ” siger Karin Sloth fra Silkeborg, der er medlem af Ry Fortællekreds.

Et andet af fortællekredsens medlemmer, Lisbeth Koefoed Jensen fra Voel Fortællehus, siger:

”En god fortælling fornøjer, forundrer og beriger. Fortælling giver liv og mulighed for fællesskab. Fortællinger, der rummer noget genkendeligt og fælles menneskeligt, giver anledning til refleksion. ”

Hun er en af aftenens otte fortællere og bidrager med sin version af historien ”Hønsene på Møllebakken” af Gabriel Scott.

Programmet byder desuden på fortællinger af Evald Tang Kristensen, Steen Kaalø og Johannes Buchholz. Nogle folkeeventyr og selvoplevede historier står også på aftenens fortællemenu. Fælles for historierne er, at de passer til aftenen tema: Drilske Fortællinger.

Tid: Onsdag 28. februar, kl. 19
Sted: Vinotek Classique, Hostrupsgade 35, 8600 Silkeborg
Entre: 50 kr. 

PROGRAM

Marianne Løkke Den flyvende Baby af Steen Kålø fortælling om dengang Steen var baby og hvorfor han lærte  at flyve.  Ca. 13 min.

Lisbeth Koefoed Hønsene på Møllebakken  (Fortælling af Gabriel Scott)
Et gammelt ægtepar ejer kun en snes høns. Den døende mand beder om et æg, som den nærige kone nægter ham. Han hævner sig.  Ca. 12 min.

Kirsten Frank De dumme mænd (En gammel almuefortælling)
v. Ewald Tang Kristensen: Tre kvinder vædder om, hvem der kan spille deres mænd det største puds.

Marianne Nørmose  Lysthuset   Et centralt sted for både uskyldige og småuartige lege.  En barndomserindring fra et hus v. Remstrup Å, Silkeborg.

Pause   20 min.

 Halfdan Olesen  Herregårdsbruden (folkeeventyr) Om den kloge pige og herremanden, der altid var vant til at få sin vilje. Ca. 10 min.

Else Wellendorf Ravheksen (folkeeventyr) Ca. 10 min.

Lise Olesen ( fortælling Johs. Buchholtz) Den sidste nat på jernbaneværkstedet. Om to 3.klasses jernbanevogne, der reflekterer over deres svundne karriere. Ca.10 min.

Ulla Skovsbøl  De tre spindekællinger  (folkeeventyr) ca. 10 min.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt for yderligere oplysninger:
Karin Sloth: 24 20 41 70
Lisbeth Kofoed Jensen 28 51 93 87

 

Share on Facebook

Ry Fortællekreds i samarbejde med Café Classique i Silkeborg

Ry Fortællekreds har indledt et samarbejde med Cafe Classique i Silkeborg om fortællearrangementer. De første cafe-fortællinger kan høres i cafeen onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.

Share on Facebook

“Drilske Fortællinger” bliver overskriften på det første arrangement i et nyt samarbejde mellem Café Classique i Silkeborg og Ry Fortællekreds.

Ti Ry-fortællere medvirker i arrangementet. Hvis det bliver en succes, vil arrangementet bliver fulgt op af flere cafe-aftner med fortælling.

“Drilske Fortællinger”
Tid: Onsdag d. 28 februar kl.19–21
Sted: 
Café Classique, Hostrupsgade 35, Silkeborg
Entré: 50 kr.

 

 

Share on Facebook

Ry-fortællerne optræder på Silkeborg Bad til Kyndelsmisse

Ry Fortællekreds  markerer Kyndelmisse med arrangementet ”Varme fortællinger i en kold tid” på KunstCenter Silkeborg Bad fredag den 2. februar 2018 kl. 19  

Share on Facebook

Der opstår en helt særlig stemning, når fortællere med levende historiefortælling tryllebinder tilhørerne på denne kyndelmisseaften, hvor publikum skiftevis hører korte og længere fortællinger under overskriften ”Varme fortællinger i en kold tid”.

”Ideen med arrangementet er at hylde den levende fortælling. Kulturen er rig på stærke historier, fortællinger og myter, og med disse som spejl, har vi mulighed for at forstå livet i et bredere perspektiv,” siger formand for Ry Fortællekreds, Helle Arnfred.

Programmet er bygget op i en vekselvirkning, hvor forskellige fortællere på skift giver fortællinger af forskellig længde. Den levende og direkte historiefortælling – uden oplæsning – gør oplevelsen særligt intens for publikum. Tilhørerne kan se hermed frem til en aften med fortælleglæden i højsædet.

Historier på programmet

Følgende historier og fortællinger kan man høre denne aften: ”Tonen” – fortalt af Helle Arnfred, ”En æggesnaps” – fortalt af Ellen Skov Birk, ”Den Lille Prins” – fortalt af Helle Erdmann Frantzen, ”Organisten” – fortalt af Else Wellendorf, ”Skeletkvinden” – fortalt af Lisbeth Kofoed, ”Pungrotten, der blev til en flagermus” og ”Endnu en anekdote” – begge fortalt af Minna Schiøtte, ”Lykken kan ligge i en pind” – fortalt af Connie Nordholt, ”Smeden og hans kone” – fortalt af Anna Grethe Bech, ”Juvelmarken” –  fortalt af Marianne Løkke samt ”Søndenengen” – fortalt af Ulla Skovsbøl.

Pris 125 kr./100 kr. (pens. og medlemmer af Silkeborg Bads Venner). inkl. varme drikke.

Billetreservation anbefales, KunstCentret: 86 81 63 29 eller reception@silkeborgbad.dk.

 

 

Share on Facebook