Velkommen som nyt medlem

Vil du blive bedre til at fortælle, vil du gerne have et sjovt, spændende og udbytterigt fællesskab med andre fortællere, og bor du i Østjylland? Så er det måske noget for dig at blive medlem af Ry Fortællekreds.

Vi er en gruppe på  omkring 20 fortællere – nogle garvede, nogle nybegyndere og andre midt imellem – som mødes til en fælles fortælle-workshop 6-8 gange om året. Der fortæller vi for hinanden og giver og modtager konstruktiv feedback og sparring. Det foregår på Bjedstrup Skole, Bjedstrupvej 1, i Bjedstrup uden for Skanderborg,

Vi indbyder med jævne mellemrum desuden en gæstefortæller til et offentligt arrangement og holder oftest også et dagskursus for medlemmerne med gæstefortælleren.

Medlem – aktivt eller passivt 

Som aktivt medlem har du ret til at fortælle og få respons på en historie på de månedlige fortælleworkshops, men du er ikke forpligtet til at fortælle hver gang, vi mødes. Selv uden historie kan du spille en vigtig rolle, for det er en stor gevinst for gruppen at have nærværende, aktive lyttere,  som vil give konstruktiv feedback til de andre.

Tilsvarende lærer vi meget af at høre de andre fortælle og lytte til den feedback, de får.

Er du forhindret i at deltage, melder du afbud til formanden.

Du kan også vælge at være passivt medlem. Gør du det, har du ret til at møde op på de månedlige workshops og lytte, når du har lyst uden pligt til at melde afbud.

Kontingent for aktive medlemmer: 200 kr. om året. For passive medlemmer: 100 kr.om året.
Kontingentet indbetales i januar på foreningens konto i Nordea: reg. 2640 kto. 6267 290 049

Sådan foregår en almindelig fortælleaften

En almindelig fortælleaften er kun for medlemmer: Vi begynder med fælles opvarmningsøvelser, som man kan tilbyde at stå for eller bare deltage i.

Som regel er der flere, der gerne vil fortælle. Derfor må de enkelte fortællinger helst ikke vare mere end ca. 10 min. Har man en længere fortælling, må man enten nøjes med at fortælle et uddrag eller kontakte aftenens workshopleder på forhånd og høre, om der er tid til en lidt længere fortælling. Formålet er, at alle, der har budt ind med en fortælling, kommer til orde.

Hvordan får og giver jeg feedback?

Vi arbejder med feedback, som foregår på den måde, at fortælleren beder om respons på bestemte ting i fortællingen. For eksempel:

  • “Jeg synes, den her historie er for langstrakt, men jeg kan ikke finde ud af stramme den op. Vil I hjælpe?”
  • “Jeg er i tvivl om, hvilken aldersgruppe den her historie dur til. Vil I vurdere det?”
  • eller måske “Jeg har brug for at få mere styr på mit kropssprog, når jeg har replikker i fortællingen.  Vil I komme med ideer, eller give feedback på, hvordan det fungerer, det jeg har? “

Jo mere præcist man formulerer sine ønsker til feedback, jo mere brugbar bliver den.

Når du selv giver feedback til andre,  er det vigtigt, at du synliggør: Hvad der er godt i fortællingen, at du er konstruktiv,  kortfattet og præcis i dine kommentarer  og holder dig til at  kommentere det,  fortælleren har bedt om .

Ved hver fortælleaften bliver der valgt en ordstyrer, som sikrer, at alle der har kommentarer, bliver hørt i den rækkefølge, de melder sig.

Hvornår kan du fortælle i Ry Fortællekreds navn?

Efter et halvt års medlemskab og efter at have fortalt og fået respons i medlemskredsen kan du gå ud og fortælle med henvisning til, at du kommer fra Ry Fortællekreds.

Hjemmeside

Foreningens hjemmeside har adressen www.ryfortaellekreds.dk

Under fanen ”Om fortællerne” er der undersider med præsentation af hver enkelt af de fortællere, som ønsker det. Hvis du vil have din egen underside, er du er velkommen til at sende tekst og billede til webmasteren, som så vil oprette undersiden til dig.

Facebook

Du kan følge os på vores side på Facebook. Giv os gerne et like.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at være med, eller har du spørgsmål som nyt medlem, er du velkommen til at kontakte Ry Fortællekreds Find kontaktinformation her

Comments are closed.