Velkommen som nyt medlem

Download velkomstfolder

Vil du blive bedre til at fortælle, vil du gerne have et sjovt, spændende og udbytterigt fællesskab med andre fortællere, og bor du i Østjylland? Så er det måske noget for dig at blive medlem af Ry Fortællekreds.

Vi er en gruppe på 15-20 fortællere – nogle garvede, nogle nybegyndere og andre midt imellem – som mødes til en fælles fortælle-workshop den sidste fredag i hver måned fra januar til maj og fra august til november. Der fortæller vi for hinanden og giver og modtager konstruktiv feedback og sparring. Det foregår på Bjedstrup Skole, Bjedstrupvej 1, i Bjedstrup uden for Skanderborg fra kl. 19 til 22.

Vi har hver sæson indbudt en gæstefortæller og oftest også et 1-dags- kursus. Her betaler alle deltagerpris, men Ry Fortællekreds har tit også bidraget til at nedsætte den fulde pris.

En gang om året prøver vi desuden at samle så mange som muligt af medlemmerne en weekend . gerne Familien Arnfreds sommerhus på Samsø –   fra  fredag til søndag,  hvor vi  sammen arbejder med fortællinger, giver hinanden feedback og sparing og slapper af sammen.

Er du interesseret i at være med, så kontakt formand Helle Arnfred og hør mere om mulighederne for medlemsskab. Helle Arnfred på mobil 26368720 eller mail hellearnfred@gmail.com

Medlemsskab – aktivt eller passivt 

Som aktivt medlem har du ret til at fortælle og få respons på en historie på de månedlige fortælleworkshops, men du er ikke forpligtet til at fortælle hver gang, vi mødes. Selv uden historie kan du spille en vigtig rolle, for det er en stor gevinst for gruppen at have nærværende, aktive lyttere,  som vil give konstruktiv feedback til de andre.  Er du forhindret i at deltage, melder du afbud til Helle Arnfred.

Du kan også vælge at være passivt medlem. Gør du det, har du ret til at møde op på de månedlige workshops og lytte, når du har lyst uden pligt til at melde afbud.

Kontingent for aktive medlemmer: 200 kr. om året. For passive meldemmer: 100 kr.om året.
Kontingentet indbetales i august på foreningens konto i Nordea: reg. 2640 kto. 6267 290 049

Sådan foregår en almindelig fortælleaften

En almindelig fortælleaften er kun for medlemmer. Vi begynder med fælles opvarmningsøvelser, som man kan tilbyde at stå for, eller bare deltage i.

Som regel er der flere, som gerne vil fortælle. Derfor må de enkelte fortællinger helst ikke vare mere end ca. 10 min. Har man en længere fortælling, må man enten nøjes med at fortælle et uddrag eller kontakte Helle Arnfred på forhånd og høre, om der er tid til en lidt længere fortælling. Formålet er, at alle der har budt ind med en fortælling, kommer til orde.

Hvordan får og giver jeg feedback?

Vi arbejder med en særlig form for feedback, som foregår på den måde, at fortælleren beder om respons på bestemte ting i fortællingen. For eksempel: “Jeg synes, den her historie er for langstrakt, men jeg kan ikke finde ud af stramme den op. Vil I hjælpe?” “Jeg er i tvivl om, hvilken aldersgruppe den her historie dur til. Vil I vurdere det?” eller måske “Jeg har brug for at få mere styr på mit kropssprog, når jeg har replikker i fortællingen.  Vil I komme med ideer, eller give feedback på, hvordan det fungerer, det jeg har? ”  Jo mere præcist man formulerer sine ønsker til feedback, jo mere brugbar bliver den.

Selve responsen foregår på den måde, at fortælleren sætter sig uden for kredsen, når han eller hun har fortalt. De andre taler nu om historien med hinanden – aldrig direkte til fortælleren, som altid omtales i 3. person. Først til sidst kan fortælleren enten alene sige tak for inspirationen eller stille spørgsmål til nogle udtryk i feedback-runden. Tanken er, at fortælleren ikke skal forklare/forsvare sig  omkring fortællestoffet, men lytte til de andres oplevelser og tage imod det, som føles brugbart og lade det ligge, som ikke føles brugbart. – Det skal opfattes som en ”gave,”  at andre forholder sig til ens fortællestof. Ikke alle gaver er måske så brugbare, men vil i så fald oftest være ”ny power” til selv at finde vej til stoffets kerne.

Når du selv giver feedback til andre,  er det vigtigt, at du synliggør: Hvad der er godt i fortællingen, at du er konstruktiv,  kortfattet og præcis i dine kommentarer  og holder dig til at  kommentere det,  fortælleren har bedt om .

Ved hver fortælleaften  bliver der valgt en ordstyrer, som  sikrer, at alle der har kommentarer, bliver hørt i den rækkefølge, de melder sig.

Hvornår kan du fortælle i Ry Fortællekreds navn?

Efter et halvt års medlemskab og efter at have fortalt og fået respons i medlemskredsen, kan du gå ud og fortælle med henvisning til, at du kommer fra Ry Fortællekreds.

Hjemmeside

Foreningens hjemmeside har adressen www.ryfortaellekreds.dk

Hvis du har ideer til den, eller du har noget, du gerne vil have på, kan du skrive til;
Webmaster Ulla Skovsbøl på skovsbol@hotmail.com

Under fanen ”Alle fortællere” er der undersider med præsentation af hver enkelt af de fortællere, som ønsker det.  Hvis du vil have din egen underside, er du er velkommen til at sende tekst og billede til webmasteren, som så vil oprette undersiden til dig.

Facebook

Vi har ingen Facebookside, men nyhederne på hjemmesiden kan selvfølgelig deles på Facebook. Medlemmerne deler typisk linket på deres egne facebooksider ved omtale af arrangementer og lignende på hjemmesiden.

Vil du vide mere?

Hvis du i øvrigt har spørgsmål som nyt medlem er du velkommen til at kontakte Ry Fortællekreds Karin Sloth, der er mentor for nye medlemmer Karin Sloth:  ksl@fiberpost.dk,  mobil 24204170

Comments are closed.