Træhistorier for alle børn på Bjedstrup Skole den 22. marts

KLIK OG LYT: Hør historien om Ask Yggdrasil

Med store øjne og stive ører fulgte samtlige børn på Bjedstrup Skole med i historierne, da fortællere fra Ry Fortællekreds den 22. marts inviterede dem med ind i en skov af træhistorer.

Anledningen var Verdens Fortælledag, som i 2012 har træer som tema. Alle elever fra 0. til 6. klasse på den lille skole mellem Ry og Skanderborg brugte derfor formiddagen til at hørte myter, eventyr og fortællinger om træer.

Arrangementet begyndte allerede ved den fælles morgensamling i skolens gymnastiksal, hvor fortællerne havde komponeret en kollektiv version af myten om Ask Yggdrasil.

De tre Norner ved Yggdrasils rod, Urd, Verdande og Skuld har kun ét øje til deling

Her blev børnene præsenteret for den gamle nordiske myte om verdenstræet, der fylder hele verden, rækker højt op i himlen og dybt ned i underverdenen.

Ved hver af træets tre rødder er en kilde, og ved Urds Kilde sidder de tre norner. Det er dem, der holder den mægtige ask i live ved at vande dens  rødder med hvidt slam. Fortællerne Marianne Nørmose, Minna Schiøtte og Lise Olsen  gav den som nornerne Urd, Verdande og Skuld og havde medbragt både øje og håndten.

Trædagen blev til i et samarbejde mellem skole og fortællekreds, og forløb til alle de involveredes store tilfredshed.

Comments are closed.