Else Mathiassen optræder i Ry med fortælleforestilling om Grundtvig og kvinderne

Fredag d. 6. marts 2020 kl.19.30 optræder tidligere højskoleforstander Else Mathiassen og musikerne Torben Lassen og Jonathan Fjord Bredholt i Ry med forestillingen Grundtvig og Kvinderne inviteret af Ry Fortællekreds.

Forestillingen kombinerer musik, fortælling, faktualitet og fællessang. Else Mathiassen kalder selv genren for “performanceforedrag.”

Det handler om Grundtvigs kvindesyn og opfattelse af ligestilling set gennem de kvinder, han var tæt på i sit liv. Kvinderne i Grundtvigs liv har betydet meget for hans tankegang og dermed også for vores liv i dag, mener Else Mathiassen.

Sted: Grundtvig og Kvinderne bliver opført i Kvickly Rys mødelokaler, Siimtoften 2 i Ry (Indgang bag forretningen).

Entre: 100 kr. – inkl. forfriskning i pausen

Læs mere om forestillingen i Kristelig Dagblads artikel:
Højskoleforstander og feminist: Grundtvig lærte det vigtigste af kvinderne

Læs mere om Else Mathiassen her

Else Mathiassen skriver selv om forestillingen:

”Menneske først, Christen saa” – alene som skabt har mennesket allerede en guddommelig status. ”Skolen for livet” – en fri og levende folkeoplysning. ”Det levende ord og den fri samtale” – demokratiets hjørnesten.

Grundtvigs betydning for sin egen tid og inspirationen fra hans indsats siden hen kan næppe overvurderes. Hans liv og tanker blev i høj grad formet af de mennesker, der omgav ham, og her spillede de mange forskellige kvinder en afgørende rolle.

Barndommens kvinder

I ”Grundtvig og Kvinderne” har vi valgt at fokusere primært på de kvinder, der prægede hans tanker, ideer og digtning. Grundtvigs barneår var præget af to kvinder: Moderen, Cathrine Marie Bang og tjenestepigen, Malene Jensdatter, som han kaldte Saga eller Sprogmesterinde, fordi hun lærte ham sange – og fortalte fra den nordiske mytologi.

Forelsket i Constance

Den unge Grundtvig arbejdede som huslærer på et gods på Langeland, og her forelskede han sig hovedkulds i husets frue Constance Steensen de Leth. Hans optagethed af kvinden og den nordiske mytologi satte præg på hans digtning.

Brydsomt ægteskab med Lise

Efter det stormfulde ophold på Langeland og efter en meget lang forlovelse blev Grundtvig gift med Lise Blicher, med hvem han fik tre børn.

Ægteskabet var brydsomt og livsvilkårene problematiske, og på en af sine rejser til England blev Grundtvig optaget af den frigjorte Clara Bolton. Kvinden med de kulsorte øjne.

Marie blev den store kærlighed

Hjemme igen stiftede han bekendtskab med godsejerinden Marie Toft, og da hans kone Lise Blicher døde, giftede han sig kort tid efter med Marie. Hun blev hans store kærlighed, inspirator og åndsfælle.

I tiden sammen med Marie mødte Grundtvig Mathilde Fibiger, forfatter til ”Clara Raphaels 12 breve” – den første bog i Norden om kvinders manglende rettigheder.

Den livlige Asta

Marie Toft døde efter kun få års ægteskab, og Grundvig levede nu alene med deres lille søn, Frederik, indtil den unge og formuende enke, Asta opsøgte ham.

Der kom liv i huset, Grundvig forelskede sig i den livlige Asta. De blev gift, og i en alder af 80 år fik han sit sidste barn, Asta Marie Elisabeth – opkaldt efter de tidligere koner.

En forestilling med musik

Fortæller Else Mathiassen og musikerne Karen Sørensen (i Ry afløst af Jonathan Fjord Bredholt) og Torben Lassen vil gennem tekster fra Grundtvigs sange, musik samt fortællinger fra hans liv frembringe billeder af mennesket Grundtvig set i lyset af de meget forskellige kvinder, der inspirerede ham.

Performanceforedraget former sig som en fortælling med indlagte fællessange og musik.

Else Mathiassen er fortæller, danser og foredragsholder. Medleder og fast underviser på ”Fortælle Akademiet”. Fhv. forstander på Vestjyllands Højskole. Har bl.a turneret i ind- og udland med teater- og danseforestillinger. Er pt. også aktuel med danse- og musikfortællingen: ”Højsangen”.

Liv er af dobbelt natur, Helt kun i mand og i kvinde: Skiller dem grusomt en mur, Livet fra begge må svinde ” N.F.S. Grundtvig (1783 – 1872)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.